Disclaimer

Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van directe of indirecte schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan. Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen, zonder nadere kennisgeving daarover, te wijzigen.

Deze website en de inhoud daarvan is ons exclusieve eigendom en is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op bezoekers van deze site. Gehele of gedeeltelijke overneming van de inhoud van de site, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande toestemming van Verbossen Assurantiën en Risicobeheer is niet toegestaan.